Glemte minner

Det går opp et lys for den tapte henne

et lys om glemte minner.

Hun ber om å få la dem brenne,

mens det sorte hullet vinner.


Hun vet det er noe glemt.

Noen viktige minner mot fred,

men det er langt og lenge gjemt

i mørkets skjulested.


Hun prøver å huske det tapte

mens underlaget forsvinner.

Alt går så fryktelig sakte

når hun glemte minner finner.